דיזנגוף סנטר, אייטיז
החל מ- 150
כיכר דיזנגוף, אייטיז
החל מ- 150
רחוב אלנבי, אייטיז
החל מ- 150