After great pain a formal feeling comes

קטיה בריודין
חלק מהפרויקט גמר שלי בבצלאל, בהנחיית מישל קישקה
הפרויקט היה אסופת שירים מאויירים בנושא מוות. האיור הוא האיור האחרון והמסכם של האשופה שלי (שירי מוות) הוא מדבר על התמודדות שקטה ומופנמת השיר נכתב על ידיי אמילי דיקינסון
 • בחרו גודל ואפשרויות מסגור:

  • ₪150 Small
    • ₪150 הדפס איכותי (ללא מיסגור)
    • ₪150 ₪200 הדפסה על קנבס
    • ₪200 מסגרת + הדפס
     בחר צבע מסגרת
     שחור
     לבן
     עץ טבעי
    • ₪270 מסגרת מהודרת + הדפס
     בחר צבע מסגרת
     שחור
     לבן
     עץ טבעי
  • ₪220 Medium
    • ₪220 הדפס איכותי (ללא מיסגור)
    • ₪220 ₪300 הדפסה על קנבס
    • ₪300 מסגרת + הדפס
     בחר צבע מסגרת
     שחור
     לבן
     עץ טבעי
    • ₪400 מסגרת מהודרת + הדפס
     בחר צבע מסגרת
     שחור
     לבן
     עץ טבעי