Our Lady Of Guadelupe

קטיה בריודין

האיור נוצר בהשראת חג "יום המתים" של מקסיקו dias se los muertos הכל התחיל שהתחלתי לחקור את הנושא לעבודת הסמינר שלי. מאוד עניינה אותי הגישה של החג לנושא המוות, ואיך שבתרבות המקסיקנית המוות והחיים הם בלתי נפרדים, איך שהמוות נחגג והמתים נשארים חלק אינטגרלי מהמשפחה. לאחר מכן יצרתי (במסגרת קורס בלימודים) קומיקס קצר שהנושא שלו הוא יום המתים מאז הנושא עוד איתי, האיורים המקסיקנים והצבעוניות שלהם ממשיכים להשפיע על העבודות שלי. האיור הנ"ל הוא חלק מסדרה של קדושים מקסיקנים ואיורים בהשראת החג (העתידה להמשיך ולגדול) .

 • בחרו גודל ואפשרויות מסגור:

  • ₪150 Small
    • ₪150 הדפס איכותי (ללא מיסגור)
    • ₪150 ₪200 הדפסה על קנבס
    • ₪200 מסגרת + הדפס
     בחר צבע מסגרת
     שחור
     לבן
     עץ טבעי
    • ₪270 מסגרת מהודרת + הדפס
     בחר צבע מסגרת
     שחור
     לבן
     עץ טבעי
  • ₪220 Medium
    • ₪220 הדפס איכותי (ללא מיסגור)
    • ₪220 ₪300 הדפסה על קנבס
    • ₪300 מסגרת + הדפס
     בחר צבע מסגרת
     שחור
     לבן
     עץ טבעי
    • ₪400 מסגרת מהודרת + הדפס
     בחר צבע מסגרת
     שחור
     לבן
     עץ טבעי
  • ₪290 Large
    • ₪290 הדפס איכותי (ללא מיסגור)
    • ₪290 ₪450 הדפסה על קנבס
    • ₪450 מסגרת + הדפס
     בחר צבע מסגרת
     שחור
     לבן
     עץ טבעי
    • ₪580 מסגרת מהודרת + הדפס
     בחר צבע מסגרת
     שחור
     לבן
     עץ טבעי
  • ₪360 Extra Large
    • ₪360 הדפס איכותי (ללא מיסגור)
    • ₪360 ₪650 הדפסה על קנבס
    • ₪650 מסגרת + הדפס
     בחר צבע מסגרת
     שחור
     לבן
     עץ טבעי
    • ₪830 מסגרת מהודרת + הדפס
     בחר צבע מסגרת
     שחור
     לבן
     עץ טבעי